Journal issue: № 1 October 2011

Common rubric

Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії на основі особистісно-акмеосинергетичного підходу

Використання конфронтації в процесі надання психологічної допомоги

Формирование модели мира человека в новой информационной реальности