Номер журнала: № 1 Октябрь 2011
Дата выхода номера: 31.10.2011

Общая рубрика

Чаплак Я.В., Гаркавенко Н.В., Солійчук І.І. Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії на основі особистісно-акмеосинергетичного підходу

Чаплак Я.В., Чернописький О.М., Солійчук І.І. Використання конфронтації в процесі надання психологічної допомоги

Дружилов С.А. Формирование модели мира человека в новой информационной реальности